Når chefen tager ordet

Konferencen for ledere, der ønsker større gennemslagskraft

Som leder skal du lede, så dine medarbejdere laver ‘det rigtige’ og laver det ’på den rigtige måde’ – det er indlysende. Det er dog lige så svært, som det er indlysende.

På vores ledelseskonference stiller vi derfor skarpt på, hvordan ledere kan skabe mening og motivation i medarbejdernes arbejdsdag, samtidig med at medarbejderne løser deres arbejdsopgaver på tilfredsstillende vis. Vi zoomer blandt andet ind på medarbejderrollen – for hvordan får ledelsen ‘oversat’  strategiske mål og langsigtede planer til konkrete opgaver, som den enkelte medarbejder kan se sig selv og den større mening i? 

Det forudsætter, at lederen tager sig tid til at lære sine medarbejdere at kende og møder dem i det der nok så floskuløst bliver kaldt for øjenhøjde. Lederens mundtlige kompetencer er helt afgørende her – og på konferencen giver vi retoriske bud og redskaber, der kan gøre ledelse mere meningsfuld for medarbejderne… og bedre for bundlinjen.

Program og dato er ikke endeligt fastlagt endnu, men vi regner med, at det bliver i foråret 2019. Vi glæder os til at fortælle mere.