Kursus i fremførelsesteknik: Personlig performance

Bliver du SET, HØRT og HUSKET?

Selv den perfekte tale falder til jorden, hvis ikke den bliver formidlet på rette måde. 

Vi træner din personlige fremtræden og lærer dig at bruge krop og stemme til at sende dit budskab helt ud over scenekanten.

Forestil dig en sanger, som bruger tid på at skrive sine sange og derefter går på scenen uden at øve dem først. Ville du komme til den koncert? Nej, vel?

Men hvad er egentlig forskellen på denne sanger og en formidler, som bruger tid på at skrive en tale eller forberede et oplæg, men forsømmer at øve selve fremførelsen? Retorikforskningen har dokumenteret, at fremførelsen er dén faktor af alle, som har størst betydning for en talers gennemslagskraft. Selv det bedste argument falder til jorden, hvis det ikke bliver leveret overbevisende.

Talens indhold kan være nok så vigtigt, banebrydende eller interessant, men det er din personlige fremførelse, som gør dig og dit budskab mindeværdigt.

Hvad arbejder vi med?

På dette modul er der fokus på dine grundinstrumenter som taler – kroppen og stemmen. Du bliver bevidst om dine udtryksmuligheder og træner din personlige performance, dvs. din evne til at bruge stemme, mimik og gestik til at skabe oplevelser for dine tilhørere.

Hvordan foregår det?

På hold af maks. 8 personer træner vi kropssprog og stemmeføring gennem fysiske, praktiske øvelser. Alle kommer på gulvet flere gange i løbet af dagen. Du får en hands-on indføring i “dos and don’ts”, og gennem øvelser eksperimenterer vi med, hvad der fungerer godt og mindre godt – generelt og for dig personligt. Vi træner historiefortælling og arbejder med at håndtere nervøsitet. Du får personlig feedback på din fremførelse flere gange i løbet af dagen.

Hvad tager du med dig?

  • Et intensivt, underholdende og lærerigt kursus med fuld forplejning
  • Indsigt i, hvordan du bruger din krop og din stemme til at overbevise
  • Et katalog af praktiske, fysiske øvelser, som er lige til at tage med dig og bruge
  • Ondt i lattermusklerne

Ét modul eller en hel grunduddannelse i retorik? 

Rhetor har udviklet en grunduddannelse i retorik – dette modul indgår i grunduddannelsen. Du kan tage modulerne enkeltvis, eller du kan tage hele uddannelsen samlet over 5 måneder. I alt investerer du 7 dage i selskab med os, når hele uddannelsen gennemføres. Læs mere.

Hvorfor Rhetor?

Vi er Danmarks første retorikvirksomhed – og har arbejdet med retorik i mere end 20 år. Alle vores rådgivere er universitetsuddannede, men vores særkende er den praktiske og erfaringsbaserede tilgang til rådgivningen. Rhetor garanterer dig et fagligt og garvet blik på dine nuværende færdigheder og dine muligheder for at udvikle din gennemslagskraft.

Se kalender og tilmeld dig
Kontakt os og hør mere

Åbent kursus

Det åbne kursus varer 1 dag, og det er med fuld forplejning. Prisen er 4.200 kr. ekskl. moms.

Ønsker du at bestille vores grunduddannelse som en samlet pakke, hvor dette kursus indgår, så bestil via besked eller ring til os.

For at tilmelde dig skal du finde en dato, der passer dig i vores kalender og tilmelde dig.

Praktisk information

Kurset ‘Personlig performance’ forløber over en enkelt dag fra 9-16 og foregår i Rhetors lokaler på Carit Etlars vej 3, 1814 Frederiksberg C.

Tilpasset virksomhedskursus

I et tilpasset kursus kan vi gå dybere og sammensætte kurset ud fra dine specifikke behov, når det kommer til indhold og tid. Ring eller skriv til os for en uforpligtende drøftelse