Personlig retorisk analyse

Hvornår har du sidst fået målt din gennemslagskraft?

Er du den skarpe talknuser, eller er du fortællertypen? 

Går du kold, eller sidder dit kropssprog lige i skabet? Bruger du for mange ord, eller kan du tale en sal op? Og hvad kan du gøre for at blive bedre?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som du vil få besvaret i løbet af en personlig retorisk analyse.

Denne analyse er starten på din personlige udvikling som formidler. Formidlingsevner og gennemslagskraft fremmer karrieren. Alligevel fokuserer de fleste på det faglige indhold i deres arbejde; De tror, at talegaver er medfødte og overlader ordet til andre. Derved overlader de også retten til at definere, hvad der er interessant, vigtigt og rigtigt at gøre – måske til folk, som ikke har forstand på det, de taler om. Hvis du har noget på hjerte og er klar til at gå i skarp retoriktræning, så er det en god idé at starte med en progymnasmata – en udredning af dine personlige styrker og svagheder som taler.

Hvad arbejder vi med?

Når du skal bygge et hus, går du ikke bare i gang – først er der en række forhold, som skal afklares, fx jordbundsforholdene, nabohusenes stil, beboernes behov osv. Det samme gælder, når du skal bygge retoriske færdigheder; Træningen skal afstemmes til dine færdigheder, din personlighed og dit formål med at træne. Med en progymnasmata får du et godt fundament for din retoriske udvikling. 

Hvordan foregår det?

En progymnasmata består af en serie formidlingsøvelser foran et videokamera kombineret med et interview om dine retoriske ambitioner og udfordringer. Øvelserne tester forskelligartede retoriske færdigheder – fx at fremføre en tekst, fortælle en historie og gøre komplekst stof enkelt. Ud fra videooptagelserne laver vi en analyse af dine styrker og svagheder, og vi opstiller en handlingsplan med gode råd til, hvordan du kan forbedre dine evner som formidler.

Hvad tager du med dig?

Du får en detaljeret rapport og analyse af netop dine retoriske færdigheder. Du får personlig indsigt i, hvordan du kommunikerer med og til andre, og du vil blive bevidst om dine ubevidste retoriske vaner – og dermed hvad du kan gøre anderledes.

Ét modul eller en hel grunduddannelse i retorik? 

Rhetor har udviklet en grunduddannelse i retorik – dette modul indgår i grunduddannelsen. Du kan tage modulerne enkeltvis, eller du kan tage hele uddannelsen samlet over 5 måneder. I alt investerer du 7 dage i selskab med os, når hele uddannelsen gennemføres. Læs mere.

En personlig retorisk analyse koster 15.000 kr. ekskl. moms. Book tid via besked eller ring til os.

Hvorfor Rhetor?

Vi er Danmarks første retorikvirksomhed – og har arbejdet med retorik i mere end 20 år. Alle vores rådgivere er universitetsuddannede, men vores særkende er den praktiske og erfaringsbaserede tilgang til rådgivningen. Rhetor garanterer dig et fagligt og garvet blik på dine nuværende færdigheder og dine muligheder for at udvikle din gennemslagskraft.

Mere retorik

Har du svært ved at trænge igennem med din stemme, medvirker du ofte i tv og radio eller skal du holde en stor tale og vil gerne brænde igennem? Så kan du gå i træningslokalet med Rhetors retorikere. Læs mere om ‘retorisk træning’