27. november 2015

1. advent: Tænk dit budskab som en harmonika

Rhetors Logograf-adventskalender 2015: Den 10. november 2015 løb årets Logograf-konference af stablen. I år handlede konferencen om talen som ledelsesredskab. Du skal ikke snydes for nogle af de vigtigste pointer og råd. Derfor har vi pakket dem og lavet en adventskalender. I løbet af december får du fire gode tips  om ledelseskommunikation.

Ulla Greibe er chefanklager i Købehavns Vestegns Politi og har til daglig det overordnede ledelsesansvar for 80 højt specialiserede medarbejdere. Hun har i mere end 30 år ført straffesager i danske retssale, men har også erfaret, at ledelsestaler kræver et helt andet håndværk end den faglige tale.

For Greibe er ledelsestalen et afgørende værktøj og ved Logograf 2015 indviede hun deltagerne i, hvad hendes tanker om den er. Disse tanker har vi kondenseret, bundet en sløjfe om og sender dem her til dig som din talegave til første advent:

En leder har sjældent sine medarbejderes fokus ret længe ad gangen, så man skal sørge for at kunne sige det vigtigste kort og hurtigt og allerhelst med vis portion fynd. Ulla Greibe strukturerer derfor sine ledelsestaler ved hjælp af en harmonikametafor: den kan presses sammen eller strækkes ud efter behov. Det betyder, at talen består af et hovedbudskab, som kan foldes mere eller mindre ud afhængig af tid og sted. Det betyder, at hvis Greibe møder en medarbejder i kopirummet, som kun har 30 sekunder, men har brug for en peptalk, så kan Ulla tage den korteste, mest komprimerede udgave af talen, der passer til netop den lejlighed, og stadig få sit budskab frem. Og hvis hun har hele afdelingens opmærksomhed i fem minutter, kan budskabet foldes mere ud.

Hovedbudskabet, harmonikaens allerfladeste stadium, skal helst være et mundheld, der let kan vandre, så budskabet kan spredes nemt. Det trick gør det også muligt at vide, om talen har virket: Når Ulla overhører en samtale, hvori ét af hendes mundheld indgår, ved hun, at talen har virket, for så er budskabet blevet forankret i kulturen.

Hos Rhetor holder vi kurser, så du kan blive skarpere – til at lede og til at holde taler, oplæg og præsentationer. Klik her for at læse om vores åbne kurser. Husk, at du hele december kan spare 10 %, hvis du bestiller et åbent kursus inden d. 31/12 2015. Husk at skrive ‘Talegave’ i feltet ‘ Hvor kender du os fra?’ for at opnå din rabat.