19. august 2010

5 råd om ledelsesretorik

Peter Koch Palshøj, partner i Rhetor, har samlet fem retoriske råd til ledere, der vil skabe resultater.

Artiklen er bragt i august-versionen af Teglkamp & Co’s nyhedsbrev.

Download hele nyhedsbrevet


Som leder har du brug for budskaber, der skaber resultater

Præsentationer og personlig performance er et krav til dagens ledere. Du kender sikkert udfordringen: Den smarte power-point eller det veludformede organisationsdiagram skaber ikke altid den forventede begejstring blandt medarbejderne eller dine medledere. Eller også nikker de rundt om bordet, men har glemt budskabet 10 minutter efter.

Derfor er retorikken en vigtig ledelsesdisciplin med konkrete værktøjer til formidlingen af forslag, mål og forandringer.

Mundtlighed vs skriftlighed

I det mundtlige rum gælder der andre spilleregler end på skrift. I det mundtlige rum kan man ikke lige slå tilbage i teksten og tjekke nogle pointer eller illustrationer.

Desværre glemmer alt for mange, alt for ofte, forskellen på det mundtlige og det skriftlige. Derfor oplever tusinder af danske virksomheder hver dag, at vigtige budskaber drukner i et hav af manglende forberedelse, verdensfjerne eksempler og powerpoints med uoverskuelige tal.

Retorikken giver heldigvis nogle redskaber, der trods alt gør det til en overskuelig opgave at redde det næste budskab fra at drukne.

5 gode råd fra retorikken

  1. Skærp budskabet i én sætning. Det er lederes opgave at forenkle.
  2. Byg bro til dine tilhørere.
  3. Vær konkret. Hvis vi ikke kan smage, føle eller lugte det, så er det der ikke!
  4. Vaccinér. Tag selv livtag med de vigtigste indsigelser mod dit budskab.
  5. Tag dig tid – og tal! Øvelse gør mester, også med personlig performance, præsentationer og retorik.

Fra elfenbenstårnet til redskabsskuret

For nogle lyder ordet retorik af oldgræsk og latin – langt fra den virkelige verdens krav om resultater, udvikling og indtjening. For andre handler retorikken om dronningens nytårstale og præsident Obamas store taler i USA.

Selv om retorikken er en videnskab med mere end 2.000 år på bagen, så forskes der i dag i retorik på hundreder af universiteter verden over. Samtidig arbejder en del retorikere med at bringe retorikken ud af elfenbenstårnet og ind i redskabsskuret.

Derfor udfoldes retorikken også hver eneste dag i mange danske virksomheder og organisationer. De har sat sig for, at det er slut med druknedøden for vigtige budskaber. De anvender retorikken, når de skal formidle afgørende forandringer i organisationen eller når udviklingen af lean-projekter skal videreføres overfor nye medarbejdere og mellem afdelinger i virksomheden.

Det handler om at gøre budskaberne klare og tydelige, nå tilhørerne på tilhørernes betingelser og være konkret.

Lær af eksemplet: Steve Jobs

Apple-bossen Steve Jobs er et godt eksempel på en moderne leder, der henter gennemslagskraft fra retorikken.

Apple er berømt for sine produkter, men andre IT-virksomheder mener, at Apple bliver forkælet i medierne. En af årsagerne er de stærke præsentationer, som Steve Jobs leverer, hver gang et nyt produkt bliver sendt på markedet foran en forsamling af journalister.

Steve Jobs er berømt for at anvende uger på at forberede sine præsentationer. Medarbejdere bliver nærmest drevet til vanvid i arbejdet med at bistå Steve Jobs i at raffinere præsentationerne – og raffinere dem en gang til – og en gang til, inden Steve Jobs endelig træder frem med præsentationen af nye Iphones, Ipads, Ipods eller mac-computere.

De fleste danske ledere skal hverken tale som dronningen, Obama eller Steve Jobs, men derfor gør det jo ikke noget at lære deres kunst og tricks.

1. Skærp dit budskab

Første skridt handler om skærpe dit budskab. Det skal stå klart og tydeligt med flammeskrift. I én sætning bør du give dit budskab videre på en måde, som er konkret og relevant for dine tilhørere. Hvad er det, vi skal med vores indsats i virksomheden eller organisationen?

Er dit budskab uklart, så forlader tilhørerne mødebordet med hver deres opfattelse af budskabet. Skærper du budskabet, så forlader de alle mødet med dit budskab. Eller for at citere Jeroen van der Veer, administrerende direktør i Royal Dutch Shell: “Det er lederes opgave at forenkle. Du skal være i stand til at forklare, hvor du vil hen i løbet af 2 minutter.”

Derefter kan du begive dig videre med tre redskaber. Byg bro til dine tilhørere, vær konkret med dine eksempler og vaccinér mod indsigelserne.

2. Byg bro

Tag udgangspunkt i dine tilhørere. Tal til en start om fælles mål, I allerede har nået. Tal om fælles oplevelser, I har haft. Derefter kan du tale om indholdet i dit budskab: Hvad betyder dit budskab for deres daglige indsats? Hvorfor er dit budskab er en fordel for dem? Oversæt de økonomiske mål og organisationsplanen til tal og eksempler, som giver mening for medarbejderne.

Og husk så at powerpoints handler om at involvere og ikke om at imponere. Lad tilhørerne lytte, mens dine powerpoints viser få udvalgte eksempler, måske overskriften på det, du taler om. Budskabet drukner, hvis dine powerpoints er et uoverskueligt show af tal og punktopstillinger.

3. Vær konkret

Slut med buzzwords og abstrakt tale. Til fagfæller kan man naturligvis tale mere abstrakt end til andre, men hvorfor tale om firefodede hovdyr, når man kan tale om bryggerhesten Rufus? Jo mere konkret, jo bedre vi kan sanse det for os, jo bedre kan vores hjerner huske det, og jo bedre resultater vil dine budskaber føre til.

4. Vaccinér

Vaccinér mod indvendingerne. Der er altid en eller flere, som sidder med indvendinger imod dit budskab. Du står stærkere, hvis du selv nævner de vigtigste indsigelser og argumenterer imod dem – og dermed sætter du selv rammen for diskussionen bagefter.

5. Tag dig tid – og tal!

Retorikkens redskaber kan give dig større gennemslagskraft. I retorikkens redskabsskur er der også flere redskaber, end dem jeg har nævnt her.

Retorikken er dog ikke nogen garanti for, at det altid går helt som planlagt. Uanset hvor meget du forbereder dig, så vil der være noget, som ikke lige går som planlagt. Ja, selv for en dygtig taler som Apples Steve Jobs kan det til tider gå galt:

Apple og Steve Jobs er alligevel nået langt, og det kan du også med dine ledelsesopgaver, hvis du benytter retorikken som ledelsesredskab. Derfor: Tag dig tid – og tal!

Du vil måske også kunne lide

Der blev ikke fundet nogle artikler.