28. oktober 2012

Følelserne skal i spil, hvis fornuften skal sejre

Hvis du vil have dine tilhørere til at træffe en fornuftig beslutning, skal du aktivere deres følelser.  Det lyder måske paradoksalt, men nyere hjerneforskning viser, at vores følelser ikke står i modsætning til vores fornuft. Tværtimod. Uden vores følelser er vi ikke i stand til at træffe en fornuftig beslutning!

Forestil dig, at du skulle afveje alle alternative valgmuligheder hver eneste gang, du skulle træffe en beslutning. Det ville være voldsomt ressourcekrævende, og det ville ikke mindst tage forfærdelig lang tid. Men det er, hvad der ville ske, hvis ikke vores følelser spillede ind i vores beslutningsproces. Vores følelser og erfaringer fungerer nemlig som en sorteringsmekanisme, der tynder ud i de mange alternative valg, vi kan træffe. Først derefter sætter den bevidste, rationelle tankegang ind og vælger mellem de tilbageværende alternativer.

Derfor er det vigtigt også at aktivere dit publikums følelser, hvis du vil have dem til at træffe en beslutning og handle derefter.

3 veje til at aktivere dine modtageres følelser:

  1. Skab identifikation: Brug historier og eksempler, som dine tilhørere kan forholde sig til. Jo tættere de er på tilhørernes hverdag eller på noget, de kender til – jo større er chancen for, at de identificerer sig med det, du fortæller. Og når vi identificerer os med noget, engagerer vi os automatisk også følelsesmæssigt i det.
  2. Vær konkret: Sørg for at være konkret, når du bruger eksempler og historier. Sæt gerne navne på de centrale aktører og beskriv væsentlige detaljer i deres handlinger og udfaldet af disse handlinger. På den måde bliver det, du fortæller, mere levende, og du skaber flere billeder på dine tilhøreres nethinder. Det styrker deres følelsesmæssige indlevelse i sagen.
  3. Og brug sanserne: Historier og eksempler har langt større chance for at brænde igennem og påvirke tilhørerne, hvis de aktiverer sanserne. Ikke kun synssansen, men også høre-, føle-, lugte- og smagssansen kan bringes i spil. Vores erindringer er nemlig tæt knyttet til vores sanser, og det er i høj grad følelser, vi husker. Bringer du dine tilhøreres erindringer i spil, vækker du derfor ofte nogle følelser hos dem.

Og husk så, at der ikke er garanti for, at det, du siger, vækker de samme følelser hos dine tilhørere, som hos dig selv. Vær derfor omhyggelig, når du vælger de historier og eksempler, du vil bruge.

Du vil måske også kunne lide

Der blev ikke fundet nogle artikler.