28. februar 2013

Ledelseskommunikation i KMD

Fra offentlig til privat
Det kræver en enorm ledelsesindsats at omstille en stor virksomhed fra at være offentligt ejet til at blive privat ejet. Det har de også mærket i en af Danmarks største IT-virksomheder, KMD, som tidligere var ejet af kommunerne, men som for få år siden overgik til privateje og konkurrence på markedsvilkår. Og den omstilling stiller nye krav til ledernes kommunikationskompetencer.

Retorik som grundlæggende ledelsesværktøj
For at styrke ledelseskommunikationen har KMD indgået en aftale med Rhetor om at træne alle KMD’s ledere. I løbet af to år skal KMD’s ledere og mellemledere på kursus og trænes i ledelsesretorik. Om baggrunden for denne beslutning siger Karin Skjødt Hindkjær, direktør for kommunikation og HR i KMD: “Det drejer sig om retning og mening. Som leder skal man klart og tydeligt kunne fortælle, hvor KMD og ens eget team skal hen, og hvorfor det giver mening. Når vi som ledere er gode til at give retning og skabe mening, øger vi ikke kun medarbejdertilfredsheden, men også KMD’s samlede performance.
Lederens evne til at formulere sig er derfor en nødvendig kompetence. Vi har valgt retorik som et af KMD’s grundlæggende ledelsesværktøjer. Rhetor træner lederne i tæt kontakt med KMD. Træningen afsluttes med en eksamen, der dokumenterer den retoriske kompetence.”

Kurset er bygget op om en retorisk værktøjskasse, som bl.a. sætter dem i stand til at kommunikere ind i kundernes virkelighed, hæve deres egen troværdighed og formidle et budskab, så det ikke kun rammer hovedet, men også maven. Deltagerne lærer at formulere klare mål og præsentere fokuserede budskaber, som medarbejdere og kunder husker længe efter.

Populære kurser
Og i KMD er de tilfredse: “Rhetors kurser er populære. Vi får positiv feedback, fordi undervisningen er jordnær og brugbar. “Jeg kan jo bruge det med det samme”, har mange sagt til mig. Kurset ‘Retorik for ledere’ skaber efterhånden et fælles sprog i hele KMD. Et sprog der er klart og vedkommende, og som motiverer medarbejderne”, siger Karin Skjødt Hindkjær.

Eller som nogle af deltagerne siger: “Jeg kan ikke huske at jeg tidligere på så kort tid har fået så anvendelige værktøjer, der kan skabe så markante forbedringer i mit virke som leder. Så – tak for det!”

“Jeres kursus understøtter jeres budskab – det er enkelt, bygger på gentagelser og sikrer at man ikke får alt at vide, men kun det, I ønsker, vi skal huske efterfølgende.”

“Du skulle have været med og set Rhetor-effekten i Nyborg. Rufus og alle de andre retoriske værktøjer lever i bedste velgående her i salen. Det er meget tydeligt, at alle der præsenterer har det samme metodiske grundlag, så I har ganske givet fået forankret budskabet godt.”

Interesseret? Læs mere om Rhetors kurser “Retorik for ledere” her

Du vil måske også kunne lide

Der blev ikke fundet nogle artikler.