20. september 2012

Når chefen tager ordet – og slår takten an

 

 

 

 

 

Af Jesper Troels Jensen, partner, Rhetor – Rådgivende retorikere

Et par stole skramler hen over gulvet. Nodepapirerne bladres igennem. En violinist lader prøvende buen løbe over strengene. Trompetisten giver et par trut i trompeten, og fløjterne tjekker knapper og toner af. En stille mumlen og skramlen ligger som en dyne over lokalet. Pludselig bliver der stille. Alle retter ind og sidder stille på deres plads. Dirigenten er trådt ind i rummet og stiller sig op foran orkestret. Han løfter sin taktstok og sætter i gang. Musikken bølger ud i rummet i smuk harmoni.

“Jeg har lavet en strategi”

Det meste af mit voksenliv har jeg beskæftiget mig med ledelse og retorik – kunsten at overbevise og motivere – og i mit virke har jeg oplevet mange kick-off seancer, hvor dygtige chefer præsenterer virksomhedens strategiske målsætninger for medarbejderne: “Jeg har lavet en strategi”, lyder det fra chefen: “Målet er, at vi om et år har øget vores omsætning fra de nuværende 5 til 8 hundrede millioner. For at nå i mål er planen, at vi udvider mod øst og indtager markedsandele i Polen og Tjekkiet”. Den situation er de fleste ledere bekendt med. Vi er skolede med begreberne mål og plan. Men det, der svigter gang på gang, er klar kommunikation om medarbejdernes roller. De færreste ledere opererer eksplicit med det tredje – og absolut ligeså vigtige – ben: medarbejdernes rolle.

En leder dirigerer og en dirigent leder

Lighederne mellem et symfoniorkester og en virksomhed kan for mange være uklar. Hvad har ledelse med musik at gøre, vil mange måske tænke. Umiddelbart ingenting. Og så alligevel. Det handler for både dirigenten og lederen om at få sine folk til at spille og arbejde i samme takt. På den måde er enhver dirigent en leder og enhver leder en dirigent. Begge skal de opbygge troværdighed og tillid mellem sig selv og orkester/medarbejdere for at sikre, at alle bevæger sig i samme retning. Forskellen mellem et symfoniorkester og en virksomhed er dog ofte, at i mange virksomheder bliver medarbejderne i tvivl, om ‘hvad de skal spille’. De har ikke fået udleveret et sæt noder. Det står ikke klart, hvem der har ansvar for hvad og gør hvad. Hvad er den enkeltes rolle?

Goal-Plan-Role

Goal-Plan-Role er et af lederens stærkeste ledelsesværktøjer i kommunikationen med sine medarbejdere. Hele logikken i værktøjet Goal-Plan-Role er, at alle dele er lige vigtige. Men alt for ofte glemmer lederen at oversætte mål og plan til roller i egen afdeling! I et orkester er der én, der bestemmer hvilket stykke musik, der skal spilles, dirigenten slår takten, violinisterne spiller violinernes del, bassisterne deres. En dirigent vil jo aldrig sige: Jeg har noderne, nu spiller I bare, hvad I har lyst til! Stensikkert er det, at det eneste resultat er forvirring, ineffektivitet og værst af alt: demotivation.

Derfor er det retoriske budskab til ledere soleklart: Når du som chef tager ordet og taler til dine medarbejdere, skal du ikke bare fortælle om det overordnede mål og planen, men også fortælle om deres rolle. Opgaven er, at give klare og præcise instrukser og eksempler.

Pointen er, at når medarbejderne kan ‘se’ det for sig, bliver de motiveret til at spille deres rolle.

Du vil måske også kunne lide

Der blev ikke fundet nogle artikler.