“Før i tiden var det verken noen som snakket om at de brukte taleskrivere eller at de var taleskrivere. Men nå er fenomenet kommet ut i lyset. Taleskrivere nevnes ved deres rette navn – og får høy lønn.”

Sådan skriver Jens E. Kjeldsen, professor i retorik ved Universitetet i Bergen på sin blog, hvor han henviser til et stillingsopslag med overskriften “Seniorrådgiver – taleskriver i Arbejdsmarkedsministeriet”. Opslaget lokker med en løn på 832.000 norske kroner.