25. oktober 2010

Ny undersøgelse: Din stemme er dit visitkort

En undersøgelse fra Københavns Universitet afslører stemmens indflydelse på, hvor troværdig lytteren opfatter taleren. Undersøgelsen er lavet af Rhetors stemmetræner Nanna Vestgård Sørensen, der har målt tolv forskellige stemmers effekt på fire forskellige målgrupper. Her deler hun nogle af undersøgelsens konklusioner omkring stemmens muligheder og konsekvenser.

Hent hele specialet her: Med stemmen som adgangsbillet

En talers ethos, et publikums forestilling om taleren, er altid afgørende, når man ønsker adgang til at argumentere for sine synspunkter. Ethos fungerer som en bankkonto: Hver eneste dag vokser eller skrumper enhver talers ethos hos forskellige publikummer, alt efter hvordan taleren opfører sig, hvad publikum hører om taleren fra andre og meget mere.

Men mine studier af ethos’ relation til en talers stemme viser, at en stor del af publikums forhold til taleren bliver bestemt i selve talesituationen – når lyden af stemmen når publikums ører. I det øjeblik begynder en ganske speciel forhandling nemlig at finde sted: Forhandlingen om, hvordan publikum og taler placerer sig over for hinanden akustisk.

Mange kender til oplevelsen af, at en taler har nogle gode argumenter, men noget gør, at man alligevel finder taleren utroværdig, svag eller uegnet. Her påvirker lyden af talerens stemme os ofte ubevidst i vores bedømmelse af andre.

På baggrund af min undersøgelse af tolv taleres effekt på fire forskellige publikummer, har jeg lavet en oversigt over, hvordan forskellige stemmetyper hos henholdsvis mænd og kvinder giver forskellig styrke og adgang til at tale om forskellige ting.

Her følger nogle eksempler på stemmens muligheder og konsekvenser:

Forskellige sociale regler for mænd og kvinder
Lyttere på tværs af alder og uddannelse har klare fordomme om, hvad henholdsvis kvinder og mænd ved noget om, og klare opfattelser af, hvad kvinder og mænd må akustisk. Disse regler er meget primitive og har en tæt forbindelse til de traditionelle kønsroller for kønnene.

Fx må en mandlig taler helst ikke have for højt toneleje og samtidig have en ‘blød’ klang – det er nemlig to kvindelige træk, og følgelig bliver en sådan mand relateret til omsorgserhverv, han opfattes som kvindagtig og især mænd tager afstand. Man kan sige, at han lydmæssigt indtager en underposition i forhold til publikum.

Kvinder skal passe på med at blive skingre eller for bløde
En kvinde derimod skal fx passe på med at tage for stærk en overposition ved fx at have en for kraftig eller skinger stemme – i så fald kan hendes stemme af begge køn opfattes som en form for vold mod øret, og følgelig kan publikum i deres bedømmelse blive hævngerrige eller bare lukke ørene for budskabet; de har jo lige fået en akustisk lussing af taleren.

Men samtidig skal man også som kvinde passe på med at have for blød og lys en klang – det giver nemlig publikum anledning til at bedømme en kvinde som bl.a. ung, attraktiv, uvidende, uuddannet, uden leder-egenskaber og uden begreb om økonomi.

Hvordan kan man arbejde med akustisk ethos-forhandling?
Gennem en stemmeanalyse kan du få et overblik over, hvordan din stemme opfører sig under henholdsvis almindelig tale, under oplæg og under debat. Derigennem kan jeg kaste lys over, hvilket akustisk indtryk du som taler giver i de forskellige situationer og hvilke udfordringer og muligheder din stemme har for at signalere det, du ønsker.

Igennem et rådgivningsforløb kan vi arbejde med stemmens samspil med aktuelle budskaber og din professionelle identitet.

Hvornår kan det bruges?
Intelligent arbejde med stemmens potentiale og akustisk ethos er fx relevant, når

  • man skal forberede et mundtligt oplæg. Her kan man tænke sin stemmes udtryk med, og derved på et mere oplyst grundlag vurdere, hvad man skal argumentere ekstra for og hvad publikum naturligt vil have tiltro til, at man ved noget om.
  • når man skal forhandle eller holde møde. Med kendskab til sin stemmes udfordringer kan man arbejde med at indtage den mest hensigtsmæssige akustiske position, fx som kvinde over for mænd.
  • når man taler til hverdag. En stemmeanalyse klarlægger, hvad den konkrete stemme signalerer i den almindelige snak med medarbejderne eller i telefonen.

Er du interesseret i at få mere ud af din egen stemmes potentiale?
ring eller skriv til os for en uforpligtende drøftelse om hvordan vi kan hjælpe dig.

Du vil måske også kunne lide

Der blev ikke fundet nogle artikler.