21. december 2015

4. advent: Tal til øjet

Rhetors Logograf-adventskalender 2015: Den 10. november 2015 løb årets Logograf-konference af stablen. I år handlede konferencen om talen som ledelsesredskab. Du skal ikke snydes for nogle af de vigtigste pointer og råd. Derfor har vi pakket dem og lavet en adventskalender. I løbet af december får du fire gode tips  om ledelseskommunikation.

Jens E. Kjeldsen er professor i retorik og visuel kommunikation ved Universitetet i Bergen, Norge. Han er derudover retorik-coach og holder kurser i retorik og taleskrivning for blandt andet topledere, politikere, embedsværk og erhvervsliv. Ved Logograf 2015 indviede han deltagerne i  sine er erfaringer, og vi har udvalgt det vigtigste råd fra hans oplæg, bundet en sløjfe om det og sender det her til dig som din talegave til 3. advent:

Ordet ‘vision’ kommer af ‘at se’, fortalte Kjeldsen, og i virksomheders visioner er der sjældent noget at se. De er abstrakte, generelle og åndsløse. Tekster kan ikke have visioner – det kan kun mennesker. Og kun mennesker kan kan se, men det er lederens, ikke tekstens, opgave at få medarbejderen til at se de visioner, han har for virksomheden.

Men hvordan får man så sin medarbejder til at se? Ved at vise ham nogle databasefotografier med fortærskede motiver om at gå forrest? Nej. Ledelsestalen skal ikke give instrukser gennem et fotofyldt powerpointshow, der på mere end én måde indhyller lederen selv i mørke. Den skal skabe lyst gennem de billeder, som ordene i talen tegner, og som er uadskillelige fra taleren selv. Man skal med ord skabe billeder, som fængsler og bevæger.  Ifølge Kjeldsen forløber fødekæden således, at man med ord skal skabe billeder og sammenhængende historier, som kan bære de argumenter og budskaber, man gerne vil fremføre. På den måde vil de huske det, man har sagt. Men det afgørende er kvaliteten af det billede, man tegner med sine ord: Man skal få både sig selv og sit publikum til at se. For vi tror først på det, når vi selv ser det. Kjeldsen vigtigste råd var således: Skriv ikke kun

til øret – tal til øjet.

Hos Rhetor holder vi kurser, så du kan blive skarpere – til at lede og til at holde taler, oplæg og præsentationer. Klik her for at læse om vores åbne kurser. Husk, at du hele december kan spare 10 %, hvis du bestiller et åbent kursus inden d. 31/12 2015. Husk at skrive ‘Talegave’ i feltet ‘Hvor kender du os fra?’ for at opnå din rabat.