11. marts 2014

Brug metaforen som ledelsesredskab

Talertips-logo

En vigtig ledelsesopgave er at udstikke den overordnede retning, som medarbejderne i en afdeling eller organisation skal bevæge sig i. Lederen må have en vision for fremtiden og formidle den på en måde, så medarbejderne forstår den.Men visioner og fremtidsplaner er ofte abstrakte og kan være svære at forstå. Derfor er metaforen et vigtigt redskab.

Metaforer er nemlig afgørende for, hvordan vi som mennesker tænker om og forstår vores omgivelser. Vi bruger metaforer til at forstå abstrakte størrelser, ved at overføre en forståelse, vi har på et andet område, til det nye, som vi ikke kender eller ikke forstår. På den måde bruger vi metaforen til at oversætte det nye eller uforståelige til noget genkendeligt, som vi forstår.

Derfor er metaforen et stærkt ledelsesredskab, fordi den kan bruges til at frame medarbejdernes forståelse af alt fra medarbejderens individuelle opgaver og rolle til hvordan virksomheden skal løse fremtidige udfordringer.

Men det er ikke ligegyldigt, hvilke metaforer du bruger. For metaforen former forståelsen af det, den handler om. Den skaber rammerne for, hvordan vi tænker om bestemte ting. Og hvis man ikke er omhyggelig med at vælge en metafor, der giver en hensigtsmæssig forståelse, kan det skabe problemer.

Fire gode råd til, hvad du skal tænke over, når du vælger dine metaforer:

  1. Tag udgangspunkt i noget genkendeligt: For at en metafor skal fungere, skal den låne en forståelse fra et område, som tilhørerne kender og overføre denne forståelse til et nyt område. Derfor er det vigtigt at metaforen tager udgangspunkt i noget, som tilhørerne kender til og kan forholde sig til.
  2. Overvej om metaforen skaber den bedste forståelse: Metaforer påvirker som sagt vores forståelse og dermed også den måde vi forholder os til det nye på og den måde vi handler på. Derfor er det vigtigt at overveje, om en metafor giver det mest hensigtsmæssige forståelse af fx forholdet til en konkurrerende virksomhed på markedet. Skal de fx opfattes som en modstander i en boksekamp, som skal knockoutes, eller som i cykelsport en rytter fra et andet hold, som man kan ligge på baghjul af en periode, indtil det er det helt rette tidspunkt til at overhale. De to metaforer indeholder forskellige tilgange til konkurrenten og det er vigtigt at være bevidst om, hvilken opfattelse man ønsker at skabe.
  3. Fremhæv kun det centrale: Det er vigtigt at man sætter fokus på det centrale med de metaforer man bruger. Der er fx forskel på at tale om en betalingsring og en trængselsring. Begge betegnelser er metaforer for et system, der skulle mindske trængslen i København, men der er forskel på, hvad de to metaforer fremhæver ved systemet: Siger man betalingsring, lægger man vægt på at man skal betale for at passere ringen, mens trængselsring lægger vægt på trængselsaspektet.
  4. Undgå klicheer og døde metaforer: Når en metafor er brugt mange gange, holder vi op med at tænke over den, og så mister den sin billedskabende og meningsdannende effekt. Undgå derfor at bruge metaforer, som er brugt tusinde gange før og find hellere selv på nogle nye.