3. april 2014

Fire gode råd til hvordan du gør dit mål til virkelighed

Talertips-logo

Ønsker du at få dine kolleger, medarbejdere eller dit team til at gøre noget bestemt, er det en god ide at fortælle dem det. Ikke kun det overordnede mål og implementeringsplanen, men også hvilken rolle de skal spille i implementeringen.

Goal-Plan-Role er et af de stærkeste kommunikative ledelsesværktøjer. Ideen bag værktøjet er, at alle dele – målet, planen og rollefordelingen – er lige vigtige. Alt for mange glemmer imidlertid at oversætte mål og plan til roller i egen afdeling. Og det kan give store problemer. I et orkester er der én, der bestemmer hvilket stykke musik, der skal spilles, dirigenten slår takten, violinisterne spiller violinernes del, bassisterne deres. En dirigent vil jo aldrig sige: Jeg har noderne, nu spiller I bare, hvad I har lyst til! Stensikkert er det, at det eneste resultat er forvirring, ineffektivitet og værst af alt: demotivation.

Her får du fire gode råd til, hvordan du gør dit mål til virkelighed

  1. Gør målet klart: Det giver sig selv, at man skal opstille et mål for at kunne nå det. Det er imidlertid ikke nok at formulere et generelt og overordnet mål, hvis du vil have andre motiveret til at arbejde for at nå det. Så må du prøve at konkretisere det – hvad er det helt konkret, du vil opnå? Jo mere præcist du kan beskrive det, jo bedre mulighed har dine kolleger/medarbejdere/dit team for at forstå, hvad du vil opnå og hvorfor det er attraktivt at opnå det.
  2. Læg en plan: Næste trin er at lægge en plan for, hvordan du vil nå målet. Hvad skal der gøres, hvornår og hvordan?
  3. Fordel rollerne: Hvem skal gøre hvad, for at planen kan føres ud i livet? Det er vigtigt at alle dine kolleger/medarbejdere/hele teamet er klar over, hvad de skal bidrage med. Ellers vil det være svært for dem at levere de ønskede resultater.
  4. Revider evt. plan og mål: Når du har fordelt rollerne, så prøv at gå et skridt tilbage og se på planen. Svarer rollefordelingen rent faktisk til planen? – Eller er der dele af planen, som ikke bliver udført med de roller, du har fordelt? Hvis det sidste er tilfældet, er det et tegn på, at din plan ikke er mulig at gennemføre i den nuværende situation og at planen derfor bør revideres. Og reviderer du planen, bør du også kaste et kritisk blik på målet: Er det realistisk? Ellers bør det tilpasses efter, hvad planen gør muligt.