29. maj 2014

Talertip: Formulér dit budskab, så tilhørerne husker det

Talertips-logo

“People don’t buy what you do; they buy why you do it.” Sådan lyder det hele fire gange i en TED-talk af forfatteren Simon Sinek. Og med den sætning opnår Sinek netop det, som enhver taler ønsker: at tilhørerne kan huske hans budskab længe efter, de har hørt oplægget. Sineks succes skyldes ikke kun gentagelsen, men i høj grad også, at han formår at opsummere sit budskab på en skarp og præcis måde, som er til at huske. Og det er afgørende. For hvis du som taler ikke banker pointerne solidt fast i dine tilhøreres hukommelse, er der stor risiko for, at dit ellers gode budskab står alene tilbage, når alle andre har forladt rummet.

Her er tre greb som kan styrke dit budskabs gennemslagskraft og huskbarhed:

  1. Kontrast: Kontrasten er et meget virkningsfuldt greb. Dit budskab står ofte skarpere, når det står over for sin modsætning. Se bare Sineks citat, hvor “what” og “why” er sat over for hinanden. Et andet eksempel findes hos daværende uddannelsesminister, Morten Østergaard, som i en tale bruger en modsætning til at understrege sit budskab: “Vi løfter ikke Danmark ved at sænke uddannelsesniveauet. Vi løfter Danmark ved at hæve uddannelsesniveauet.” Kontrasten her rummer også den finesse, at de to sætninger er helt ens formuleret med undtagelse af de to ord, der står i modsætning til hinanden. På den måde bliver kontrasten yderligere fremhævet.
  2. Bogstavrim: Det giver en god lydlig effekt at sætte ord sammen, som begynder med samme begyndelsesbogstav(er). Og fordi det lyder godt, bliver det ofte også nemmere at huske. Som fx da Harald Børsting i sin valgtale til formandsposten i LO proklamerer, at LO “vil gøre noget for nogen”. Eller daværende videnskabsminister Helge Sanders slogan “Fra forskning til faktura”. Bemærk, hvordan det er de centrale ord, som rimer. Dermed får de ekstra opmærksomhed.
  3. Metafor: Ved at bruge en metafor og sætte et billede på dit budskab, appellerer du til tilhørernes sanser. Og det vi kan føle, smage eller se, kan vi også bedre huske. Fx siger Johanne Schmidt-Nielsen i sin 1. maj-tale 2012: “Fællesskabets diger – de diger vores forældre og bedsteforældre har kæmpet for at opbygge – skal ikke rives ned. De skal styrkes. De skal bygges op.” Ved at sammenligne velfærdssamfundet med diger siger hun med få ord meget om, hvordan hun tænker om velfærdssamfundet. Læg også mærke til, at Schmidt-Nielsen samtidig indbygger en kontrast for at styrke budskabet.

Se Simon Sineks TED-talk her:

Vil du have flere talertips? Få pjecen 10 Talertips med posten. Klik her

Brug for personlig sparring og tilpasset træningsforløb? – Kontakt os