29. august 2012

Sig, hvad du vil sige – sig det – sig, hvad du har sagt

Mange oplægsholdere bryder sig ikke om at gentage sig selv, fordi de tror, de kommer til at virke dumme.

Men det gør de ikke. Tværtimod.

Man skal nemlig altid regne med, at en pæn del af det, man siger i et oplæg, vil gå hen over hovedet på tilhørerne – alene fordi de flestes koncentrationsevne typisk kun er i top ca. otte sekunder ad gangen. Hvis du vil sikre sig, at dit budskab bankes ind, er det derfor altid en god ide at gentage det. Navnlig hen i mod slutningen af oplægget, hvor du med bør opsummere din væsentligste pointe.

4 gode råd når du forbereder dit oplæg:

  1. Gør dig klart, hvad det vigtigste, du vil sige, er. Prøv f.eks. at skrive dit budskab i én sætning, så du tvinger dig selv til at præcisere det.
  2. Sig, hvad du vil sige: Sørg for at du i indledningen præsenterer dit budskab.
  3. Sig det: Fold dit budskab ud og argumentér for det i hoveddelen.
  4. Sig, hvad du har sagt: Saml op og gentag den vigtigste pointe til sidst.