13. september 2019

Fredagsfiguren – Epifor

“She’s safe, just like I promised. She’s all set to marry Norrington, just like she promised. And you get to die for her, just like you promised.” – Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean)

Sidste uge havde vi gang i anaforen. I dag bytter vi om på rækkefølgen, når vi demonstrerer epiforens rytme, insisteren og huskbarhed. Hvis du ikke allerede har gættet det, er det den enslydende konstruktion af sætningernes slutning, der skaber epiforens rytme, insisteren og huskbarhed. Ligesom anaforen er epiforen flittigt brugt i alle mulige sammenhænge fra reklameslogans (over filmcitater) til taler, på grund af dens rytme, insisteren og huskbarhed.

Det var måske ikke verdens bedste epifor, men så se den her:

En flot og tragisk epifor fra det virkelige liv finder man hos kommunepræsident Aaron Broussard fra det ødelagte New Orleans-område efter orkanen Katrina i 2005. Konfronteret med den utilstrækkelige hjælp fra regeringen udtaler han:

“Take whatever idiot they have at the top of whatever agency and give me a better idiot. Give me a caring idiot. Give me a sensitive idiot. Just don’t give me the same idiot.” (CBS’ Early Show, 6. september 2005).

Har du hørt eller læst en god epifor et sted? (Shakespeare er et godt sted at samle inspiration!)