1. september 2013

Gør tallene forståelige

https://www.rhetor.dk/wp-content/uploads/Talertips-logo4.jpg

”Tallene taler for sig selv”, siges det. Men det er sjældent tilfældet. At præsentere regnskaber, nøgletal og statistikker så tilhørerne hører efter – og forstår, hvad der bliver sagt – er en stor udfordring. Faktisk har de fleste mennesker, der ikke arbejder med tal til daglig, svært ved at forholde sig til store talmænger. Især når de præsenteres for dem i mundtlige oplæg. Skal du lave en præsentation, hvor der indgår mange tal, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan du gør det.

Her får du fem gode råd til, hvordan du bliver bedre til at formidle tal:

  1. Find de interessante tal. Sidder du med et større talmateriale, er det vigtigt at vælge ud: Er der nogle tal, der er særligt interessante for tilhørerne; har relevans ift. en aktuel debat; rummer overraskelser; afviger fra det forventede, eller som viser interessante udviklinger?
  2. Begræns mængden af tal. Lad være med at nævne flere tal end nødvendigt. Mange tal bliver nemt trættende og kan hurtigt få tilhørerne til at holde op med at høre efter.
  3. Vær ikke pedantisk. Ligesom det er godt at begrænse mængden af tal, er det også godt at begrænse tallenes kompleksitet. Jo flere betydende cifre, jo sværere bliver tallet at overskue for dine tilhørere. Afrund derfor dine tal mest muligt.
  4. Udlæg tallenes betydning. Det er sjældent tallene i sig selv, men det, de fortæller om virkeligheden, der er interessant. Tallene er blot dokumentation for din historie. Det er derfor en god ide først at forklare tilhørerne, hvad tallene fortæller, fx at virksomheden klarer sig bedre end sine konkurrenter, før du nævner de konkrete tal. Beskriv tendensen først og sæt først tal på bagefter.
  5. Gør tallene genkendelige. Skal dine tilhørere virkelig forstå betydningen af dine tal, er det vigtigt at oversætte tallene til en kendt størrelse eller fænomen fra hverdagen. Det kan bl.a. gøres ved at sammenligne med privat husholdning, fodboldbaner eller lignende, som fx ”det svarer til…”. På den måde sætter du billeder på dine tal og det gør det meget nemmere for dine tilhørere at begribe tallenes omfang og betydning.