5. februar 2014

Lær at lure mestrenes kneb

Talertips-logo

Prøv at tænke efter: Hvis du skulle pege på en taler eller oplægsholder, som du synes er særligt inspirerende eller dygtig, hvem ville du så fremhæve? Barack Obama, Peter Lund Madsen eller måske skoleinspektøren på børnenes skole?
Spørger man dygtige musikere, hvem deres forbillede er, kan de altid pege på andre musikere, der har inspireret dem og deres musik. Og ofte vil de være ret specifikke omkring, hvad det er, de beundrer deres forbilleder for, og hvordan de selv ladet sig inspirere af dette. På samme måde kan man blive en bedre taler eller oplægsholder ved at lægge mærke til, hvad ens forbilleder gør, og prøve at efterligne det. Hvis man vel at mærke gør det på den rigtige måde.
Det, du skal efterligne, er nemlig ikke det specifikke indhold eller enkelte sætninger. Det er de valg, dit forbillede træffer, når han eller hun taler. Og jo mere præcist, du kan indkredse, hvad det er, du beunderer dit forbillede for, og hvordan han eller hun opnår det, jo bedre er din mulighed for at gøre dem det efter.

Her får du en vejledning til, hvordan du kan aflure forbilledets kneb

  1. Gør dig klart, hvad det er, du overordnet beundrer dit forbillede for. Er det stemmeføringen som er særligt behagelig, den energiske fremtoning, måden han eller hun forklarer noget kompliceret stof, hans eller hendes evne til at skabe engagement, eller til at være humoristisk?
  2. Find ud af, hvordan han eller hun opnår den virkning, du beundrer. Taler han fx i et roligt tempo med gode pauser, eller er hun god til at få øjenkontakt og være nærværende? Er det ved at forklare abstrakte begreber med konkrete eksempler eller ved at fortælle små personlige historier? Osv.
  3. Prøv selv at efterligne det, du beundrer dit forbillede for. Når du har fundet ud af, hvad det er, du beundrer og hvordan taleren opnår det, så øv dig på at gøre det samme, næste gang du selv skal holde et oplæg. Hvis dit forbillede fx er god til at få alle med ved at tale i et rolig tempo og bruge konkrete eksempler, så prøv selv at gøre det, næste gang du skal holde oplæg.