Logograf

Den danske konference for professionelle taleskrivere

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Igen i år blænder vi op for årets konference for professionelle taleskrivere. Temaet er lejlighedstaler.

H.K.H. Kronprinsesse Mary tildeles Danske Talers pris for “Årets tale 2018”. Bertel Haarder overrækker prisen til Kronprinsessen på Logograf kl. 10.15.

Hør hvorfor hendes tale i maj var så enestående. Bliv inspireret af de bedste og udvid dit netværk indenfor taleskrivning.

Lejlighedstalen handler om nuet. Den handler om det, vi samles om. Alle de store ting: Grin og gråd, liv og død, sejr og nederlag – og nå ja, indvielsen af den nye letbane i Aarhus eller chefens skåltale til julefrokosten på kontoret.

Logograf er Danmarks eneste konference om taleskrivning. I år kan du blive klogere på de taler, hvor følelserne står på højkant.

Vi udforsker lejlighedstalens virkemidler og deler opskrifter, indsigt og gode historier. Vi drøfter fænomener som roasting og talekoncepter – kom med når vi samler Danmarks taleskrivere!

Datoen er tirsdag den 20. november fra kl. 8:30 til 16:00. Det foregår som sidst i Vartovs store sal på adressen Farvergade 27, 1463 København K.

kl. 20.00 er der afterparty på Frederiksberg, hvor der er fri ølkasse, og The Speechwriters Blues Band optræder. 

Prisen for deltagelse på konferencen er 3.450 kr. ekskl. moms.

Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen. Skriv til rhetor@rhetor.dk for at tilmelde dig.

Program for Logograf 2018

8.30 Registrering

9.00 Åbning: Tale for lejlighedstalen

9.20 Drømmetydning for taleskrivere

9.50 Kornhandleren, tempelbyggeren og Niels fra Kregme – om at skrive for en taler der kan (og vil) selv

10.20 Kronprinsesse Mary modtager prisen for årets lejlighedstale

11.10 Pause

11.25 Lejlighedstalen som kulturbærer

12.00 Frokost

13.00 “Kære taleskrivere …”

13.30 Åbningstalen i Folketinget – hvor langt kan man gå?

14.00 Kaffepause

14.15 ”Min far er her ikke mere” – om mindetalens retorik

15.00 Humor i taler – hvordan og hvorfor?

15.55 Afrunding

Se detaljeret program nedenfor

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Detaljeret program

8.30 Registrering

9.00 Åbning: Tale for lejlighedstalen

Dagens ordstyrer åbner konferencen med en tale til lejligheden – om en talegenre som kan være fortærsket og forblommet, men også forjættende og forførende. 0-fejlsystemet lægger stadig låg på den politiske tale, men i lejlighedstalen har kreativiteten, humoren og drilleriet et helle, som rummer kolossale muligheder for gennemslagskraft, også i det politiske liv.

Kell Jarner Rasmussen er dagens ordstyrer og adm. direktør for Rhetor

9.20 Drømmetydning for taleskrivere

Har du prøvet at vække Lars Løkke eller Mette Frederiksen kl. 03.23 om natten? Så vil de sætte sig op i sengen og monotont messe deres 3 hovedbudskaber. Udregnet på decimalen af spindoktorer, strategiprocesser og vælgervandringsanalyser. Mon ikke det er bedre, hvis vi lader Lars og Mette sove? Hvis talen skal være lige i skabet, så glem budskabet for en stund. Men husk dine drømme, eftersom din nabo, din næste, din næste kunde og din vælger dybest set er drømmere, der ikke kan vækkes af den fastlåste prosa i Regeringsgrundlaget eller ”Strategi 2.0.”

Søren Stein har i flere år skrevet taler og debatindlæg for rektor og prorektor på Københavns Universitet, hvor skrivningen blev sat i system af prorektor
Lykke Friis. Før det arbejdede han i samme funktion i centraladministrationen
og i FN på Balkan.

9.50 Kornhandleren, tempelbyggeren og Niels fra Kregme – om at skrive for en taler der kan (og vil) selv

At skrive festtaler i en organisation er ikke nogen nem opgave. Og selv for en professionel taleskriver, der har været i branchen i mange år, er det noget der kan give sved på panden. For hvordan får man balanceret det at rose og hylde en virksomhed, samtidig med at det ikke må blive for kedeligt og tørt? Hvordan får man spundet en rød tråd af de anekdoter som taleren selv bidrager med, når de stikker i forskellige retninger? Og sidst men ikke mindst, hvordan hjælper man bedst en taler, der oftest hellere ville skrive talen selv? Det vil jeg give mit bud på ved hjælp af en case fra det virkelige liv, hvor historien om en japansk tempelbygger blev flettet sammen med en fræk vittighed om Niels fra Kregme, i en festtale for en ærlig kornhandler.

Mette C. Pedersen er cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet. Hun har arbejdet hos Landbrug & Fødevarer siden 2014 hvor hun bl.a.
skriver taler og årsberetninger for L&F’s formand Martin Merrild, og administrerende direktør Karen Hækkerup.

10.20 Kronprinsesse Mary modtager prisen for årets lejlighedstale

Danske Talers bestyrelse har kåret Kronprinsesse Marys tale til sin husbond ved hans 50-års fødselsdag til årets tale. Vi ser talen på video og fremlægger en analyse af den. Bertel Haarder overrækker prisen, og Kronprinsessen fortæller om sit arbejde med taler.

Bertel Haarder er MF for Venstre og har holdt utallige taler som undervisningsminister, integrationsminister, kirkeminister, europaminister, indenrigs- og sundhedsminister. Fhv. medlem af af bestyrelsen for Fonden Danske Taler.

Jesper Troels Jensen er direktør i Rhetor – rådgivende retorikere og formand for bestyrelsen i Fonden Danske Taler. Jesper er en erfaren foredragsholder, han rådgiver og underviser i retorik og optræder jævnligt som kommentator af aktuelle taler og anden retorik i medierne. 

11.10 Pause

11.25 Lejlighedstalen som kulturbærer

Hos virksomheden TimeExtender er kulturen er flyttet helt ind på direktionsgangen. Hver dag arbejder kulturdirektør Anne Bach Krogh Iversen med at passe, pleje, udvikle, fastholde og sprede den gode kultur i organisationen. I sit oplæg vil hun fortælle, hvordan lejlighedstalen spiller en vigtig rolle, når TimeXtenders værdier skal indarbejdes i virksomhedskulturen og gå fra luftige visioner på et white board til konkrete handlinger i hverdagen.

Anne Bach Krog Iversen er kulturdirektør, TimeXtender – Discovery Hub®

12.00 Frokost

13.00 “Kære taleskrivere …”

Talerstolen er fri, taleskriverne forvandler sig fra publikum til talere og holder prægtige 1-minuts lejlighedstaler for hinanden. Forbered dem gerne hjemmefra!

13.30 Åbningstalen i Folketinget – hvor langt kan man gå?

Alternativets taleskriver fortæller om, hvordan samarbejdet om taler ser ud hos Alternativet på Christiansborg. Han dykker ned i to forskellige taler fra Folketingets afslutningsdebat, der begge består af politiske elementer, men som hver især markerer sig ved at benytte sig af mere legende og overraskende træk fra lejlighedstalerne.

Mathias Høj Kristensen er taleskriver, særlig rådgiver og ansvarlig for kommunikation i Alternativet.

14.00 Kaffepause

14.15 ”Min far er her ikke mere” – om mindetalens retorik

Døden er uigenkaldelig. Mennesket vi har mistet, kommer aldrig tilbage. Men mindetalen husker os på hvem den døde var for os. Vi maner personen frem med ord og viser de værdier han eller hun repræsenterede. Sådan er mindetalen på samme tid en dybt personlig og en social handling. Kjeldsen har holdt mindetaler både for sin far og sin mor og deler sine erfaringer og taler med os. Som alle taler følger mindetalen faste retningslinjer og normer, men den skal også være ægte og autentisk. Retorikprofessor og taleskriver på den ene siden og efterladt søn på den anden: I et åbenhjertigt indlæg reflekterer Kjeldsen over hvilken plads den retoriske kunst har når man mindes sine nærmeste.

Jens E. Kjeldsen er professor i retorik og visuel kommunikation ved Universitetet i Bergen, Norge. Han er også retorik-coach og holder kurser i retorik for erhvervsledere, politikere m.fl. Han er forfatter til en række bøger, deriblandt ‘Vor tids retorik’ (Praksis, 2018)

15.00 Humor i taler – hvordan og hvorfor?

Jacob Ellemann -Jensen gør det. Lars Løkke gør det. Selv Hillary Clinton gør det. De driller, joker og bruger humor i taler. Men hvorfor – og med hvilken effekt? Humor kan blandt andet bruges til at skabe personlig kontakt til et publikum, klargøre pointer og punktere en nervøs stemning. For eksempel gennem ordlege, overraskende analogier, eller ved at taleren griber nuet. Vi skal se eksempler på teknikkerne bag og de funktioner, de sjove indslag tjener.

Mette Møller er cand.mag. i retorik og afleverede i juli i år sin ph.d.-afhandling om politisk humor på Københavns Universitet. I afhandlingen undersøgte hun to komikeres humoristiske valgkampagner, herunder hvordan de med succes brugte humor som et retorisk virkemiddel.

Det er stadig muligt at tilmelde sig konferencen. Skriv til rhetor@rhetor.dk for at tilmelde dig.